Algemene Voorwaarden

1. Annulering van de afspraak

Een afspraak kan slechts geannuleerd worden tot 24 uur voor het afgesproken moment. Wanneer u een afspraak laattijdig of niet annuleerd zal er een vergoeding doorgerekend worden van €50.

U krijgt steeds een herinneringsmail van ons toegestuurd om te verzekeren dat de afspraken worden nageleefd.

2. Betalingen

Betalingen dienen steeds te gebeuren op rekeningnummer: BE11 0689 0668 0548 met als naam Pro Skin Clinic binnen twee weken na de datum van vraag tot betaling. Als we na 14dagen geen storting mogen ontvangen, wordt uw dossier overgemaakt aan het incassobureau. Alle verdere kosten hieraan verbonden komen dan uiteraard ten uwe laste.

De komende weken zullen wij wegens jaarlijks verlof niet elke werkdag geopend zijn. Mails zullen in deze periode slechts sporadisch worden beantwoord. Wel voorzien wij voor dringende zaken telefonische permanentie.

Op de kalender is te zien op welke dagen wij aanwezig zullen zijn in de kliniek. Op deze dagen hanteren wij onze gebruikelijke openingstijden.

Maandag: 9u00 – 18u00
Dinsdag: 12u00 – 20u00
Woensdag: 9u00 – 18u00
Donderdag: 12u00 – 20u00
Vrijdag: 9u00 – 18u00